Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1 – 3 uczniów bielskich szkół podstawowych.

 Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1 – 3 uczniów bielskich szkół podstawowych”

Nasza szkoła przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, który ma na celu rozwijajnie zainteresowań uczniów.

 

    Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1 – 3 uczniów bielskich szkół podstawowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest Miasto Bielsko-Biała a realizatorem Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej.
W ramach projektu w szkole odbywają się bezpłatne zajęcia dla uczniów z klas 1-3.    Do tych zajęć należą:- zajęcia przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,- zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych,- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.