Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego

dyrektor  -   dr Krzysztof Kaczor
wicedyrektor  -  mgr Ewa Warzecha
wicedyrektor
  -  mgr Paweł Pindel

 

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 22 w Bielsku-Białej

 

mgr Sabina Łęgowik – edukacja wczesnoszkolna

mgr Klaudia Zawada – edukacja wczesnoszkolna

mgr Renata Kalemba –  edukacja wczesnoszkolna


mgr Agnieszka Mucha – język polski

mgr Ewa Potoczny – język polski

mgr Barbara Wesołowska – język polski

mgr Rafał Grzegorczyk – język polski

mgr Łukasz Świątek – WOS

mgr Dorota Szkucik – historia

mgr Marta Macura–Damek – historia

 
mgr Katarzyna Matuszek – matematyka

mgr Ewa Warzecha – matematyka

mgr Joanna Zięba – matematyka

mgr Paweł Adamus – informatyka

 

mgr Daria Kowalczyk – język angielski 

mgr Aleksandra Krasucka – język angielski

mgr Danuta Sewera – język angielski 

mgr Anna Pruchnicka – język angielski

mgr Agata Siemiątkowska – język niemiecki

mgr Chmielewska Iwona – język niemiecki

mgr Anna Wojtaszek-Ziobro – język włoski

mgr Magdalena Lubicka-Bajor – język włoski

 

mgr Patrycja Buk – wychowanie fizyczne

mgr Łukasz Supeł – wychowanie fizyczne

mgr Wojciech Czarnik – wychowanie fizyczne

mgr Aneta Budka – edukacja dla bezpieczeństwa


mgr Monika Bubiak – przyroda

mgr Barbara Ficoń- Szewczyk – przyroda

mgr Anna Pokusa – geografia

mgr Ewa Tokarska – biologia

mgr Helena Czaderna – chemia

mgr Marcin Pacyński – fizyka

mgr Aneta Gut-Sulima – fizyka


mgr Katarzyna Żaczek – plastyka

mgr Paweł Adamus – technika

mgr Barbara Ficoń- Szewczyk –muzyka

mgr Katarzyna Matuszek –muzyka 

mgr Joanna Grygierzec – religia

mgr Katarzyna Snaczke – religia

 

mgr Barbara Biskup – świetlica

mgr Anna Feilkowicz – świetlica

mgr Renata Kalemba – świetlica

mgr Karina Pękała – świetlica

 

mgr Katarzyna Żaczek – nauczyciel współorganizujacy

mgr Faustyna Hatala – nauczyciel współorganizujacy

mgr Klaudia Zawada – nauczyciel współorganizujacy


mgr Alicja Białoń-Siuda – pedagog szkolny

mgr Benedykt Klusek – psycholog

mgr Monika Lewandowska – biblioteka szkolna