Laboratoria - marzec-czerwiec 2024

Od marca aż do czerwca, podczas dodatkowych zajęć grupa starszych uczniów pod kierunkiem nauczyciela wykorzystywała drukarki 3D. Nareszcie udało się im skompletować cały zestaw figur szachowych oraz wykonać kilka pomniejszych projektów.

Laboratoria - grudzień '23, styczeń, luty '24

W drugim kwartale  roku szkolnego uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach "Laboratoryjnych" poszerzając  swoją wiedzę i umiejętności. Klasy młodsze tworzą coraz to nowe konstrukcje z klocków(już właściwnie nie korzystając ze wzorów), a uczniowie starsi pracują z modułem woda oraz projektują i drukują nowe wzory na drukarkach 3D, lutują.