Baza szkoły

Szkoła Podstawowa nr 22

wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej.

Budynek szkoły podstawowej znajduje się na ulicy Grota Roweckiego 5.

 Należymy do Klubu Szkół UNICEF.

Szkoła posiada:

 • 6 sal lekcyjnych

    

 • świetlicę

     

 • pracownię komputerową
 • bibliotekę, czytelnię
 • ICIM - Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
 • salę gimnastyczną
 • salę do areobiku
 • siłownię
 • boisko
 • gabinet pedagoga i psychologa
 • gabinet pielęgniarki
 • sklepik

    

 

W szkole zatrudnionych jest 29 nauczycieli. Do 6 oddziałów szkolnych uczęszcza 157 dzieci.

Nasze dobre strony:

 • nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym z podziałem na grupy w klasach 1-6
 • nauka języka esperanto
 • edukacja regionalna we współpracy z Działem Regionalnym Książnicy Beskidzkiej
 • nauka pływania dla uczniów klasy 2
 • zajęcia sportowe
 • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach programu "Aktywizacja Środowisk Lokalnych"
 • uczestnictwo w projektach UNICEF-u w ramach Klubu Szkół UNICEF