Rada Rodziców SP 22

Rada Rodziców 2022/2023


PREZYDIUM

Przewodniczący – Pan Piotr Byrski

Skarbnik             – Pani Wiesława Szmyt

Sekretarz            – Pani Karolina Pukocz

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca – Pani Katarzyna Kowalska

Członek              – Pani Lesia Vernydbud

Członek              – Pan Maciej Wlach


Nr konta Rady Rodziców: 18 1240 4142 1111 0010 4003 7498