profilaktycy.pl

Projekt pod nazwą "SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenie skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali" realizowany jest w ramach zadania publicznego "Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce" realizowanego na podstawie umowy NR MEN/2016/DWKI/1175 na zlecenie Ministerstwa Edukacji narodowej. Szczegóły na www.profilaktycy.pl