Aktualności i wydarzenia

W minionym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w projekcie Eko-Ambasadorzy. Uczniowie pod przewodnictwem mgr Anny Pokusy w ciągu roku szkolnego wykonywali różne zadania, które zwiększały ich świadomość ekologiczną oraz przysłużyły się naszej planecie i najbliższej okolicy.

Dziękujemy za zaangażowanie wszystkich biorących udział w projekcie.