Dzienny rozkład zajęć w świetlicy szkolnej

Rok szkolny 2023/2024

 

  • 7:10 - 8:10 Zajęcia organizacyjne. Zabawa swobodna.
  • 8:10 - 9:10 Przygotowanie do zajęć lekcyjnych (sprawdzanie zadania domowego, ćwiczenia w czytaniu i obliczeniach rachunkowych).
  • 9:10 - 10:10 Zajęcia programowe związane z tygodniowym blokiem tematycznym pracy świetlicy.
  • 10:10 - 11:10 Drugie śniadanie. Aktywność na świeżym powietrzu: gry i zabawy na boisku szkolnym, spacer. Opcjonalnie zajęcia w bibliotece.
  • 11:10 - 12:10 Zabawy i gry związane z bieżącym tematem dnia.
  • 12:10 - 13:00 Zajęcia w bibliotece. Filmy edukacyjne. Opcjonalnie aktywność na świeżym powietrzu.
  • 13:00 - 14:10 Obiad. Gry i zabawy: dydaktyczne, integrujące, muzyczne.
  • 14:10 - 15:10 Odrabianie prac domowych. Twórczość plastyczna. Opcjonalnie aktywność na świeżym powietrzu.
  • 15:10 - 16:10 Gry planszowe, zabawy stolikowe. Czytanie wybranych pozycji książkowych. Dowolne zabawy konstrukcyjne.
  • 16:10 - 17:10 Zabawy własne. Czynności organizacyjno-porządkowe.
W naszej świetlicy szkolnej Monika Lewandowska
Godziny pracy świetlicy Monika Lewandowska