Dzienny rozkład zajęć w świetlicy szkolnej

7:10 - 8:10

Zajęcia organizacyjne. Zabawa swobodna.

8:10 - 9:10 Przygotowanie do zajęć lekcyjnych ( sprawdzanie zadania domowego, ćwiczenia w czytaniu i obliczeniach rachunkowych ).

9:10 - 10:10

Zajęcia programowe związane z tygodniowym blokiem tematycznym pracy świetlicy.

10:10 - 11:10

Drugie śniadanie. Aktywność na świeżym powietrzu: gry i zabawy ogólnorozwojowe na boisku szkolnym, spacer. Opcjonalnie zajęcia w bibliotece.

11:10 - 12:10

Zabawy i gry związane z bieżącym tematem dnia.

12:10 - 13:10

Zajęcia w bibliotece. Filmy edukacyjne. Opcjonalnie aktywność na świeżym powietrzu.

13:10 - 14:10

Twórczość plastyczna. Gry i zabawy: dydaktyczne, integrujące, muzyczne. Opcjonalnie aktywność na świeżym powietrzu.

14:10 - 15:10  Odrabianie prac domowych.

15:10 - 16:10  Gry planszowe i zabawy stolikowe. Dowolne zabawy konstrukcyjne.

16:10 - 17:10  Zabawy własne. Czynności organizacyjno-porządkowe.