Rada Rodziców SP 22

Rada Rodziców 2021/2022


PREZYDIUM

Przewodniczący – Pan Piotr Byrski

Skarbnik             – Pani Dominika Ochodek-Cieślak

Sekretarz            – Pani Monika Machnik-Brykczyńska

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca – Pani Katarzyna Kowalska

Członek              – Pani Beata Jakubiec

Członek              – Pani Jolanta Rybińska


Nr konta Rady Rodziców: 18 1240 4142 1111 0010 4003 7498