Rekrutacja 2021/2022 informacje

Rekrutacja do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała  na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 8 marca 2021 r.

 

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta, zawierającego terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022.

Zarządzenie