„BohaterON - włącz historię”

W ostatnich tygodniach uczniowie naszej szkoły w ramach ogólnopolskiej kampanii „BohaterON - włącz historię” uczestniczyli w warsztatach dotyczących Powstania Warszawskiego, które przeprowadziła dla nich mgr Marta Macura-Damek. Związane były one z kampanią, mającą na celu szerzenie wiedzy z historii najnowszej, wymianę pokoleniową, a także pomoc żyjącym Powstańcom Warszawskim, zarówno w aspekcie materialnym, jak i duchowym.

Uczniowie w ramach zajęć artystycznych wykonali również kartki pocztowe dla wybranego żyjącego powstańca, mogli podziękować Mu za możliwość życia w wolnym kraju, za gotowość zapłaty najwyższej ceny, w obronie prawdy, wolności i sprawiedliwości. Kartki powstały dzięki ogromnemu wsparciu  mgr Katarzyny Żaczek - nauczycielki plastyki. 

Wprowadzenie naszych uczniów w powstańczy klimat, pomaga im zrozumieć, czym wówczas kierowała się młodzież i w jakich warunkach musiała się odnaleźć, by przetrwać. Pokazuje relacje międzyludzkie, solidarność i współpracę w czasie, gdy na szali stawiono własną rodzinę kontra miłość do Warszawy i do Polski. Pokazuje również, na co szczególnie liczmy, że warto doceniać swoje życie w kraju bez wojny, cieszyć się z rzeczy pozornie błahych i zwracać uwagę na małe rzeczy, które sprawiają, że życie jest piękne.

Mówienie o Powstańcach to nasz obowiązek, pamięć o nich i próba kontaktu to nasz przywilej, z którego musimy korzystać tu i teraz, bo czasu jest coraz mniej!