Dzień języka angielskiego

  • Drukuj

Najlepszym sposobem na obcowanie z kulturą innego kraju jest poznanie jego języka. To język jest bowiem spoiwem łączącym tradycję i historię danego obszaru. Wychodząc z tego założenia dzień 5.02.2016r. został poświęcony językowi angielskiemu.

W ramach jego obchodów uczniowie szkoły podstawowej śpiewali angielskie piosenki, przygotowali plakaty dotyczące kultury brytyjskiej, a także wystąpili w dwóch przedstawieniach teatralnych.

"A different language is a different vision of life"   F. Fellini